Чобан-салат (классический)
Чобан-салат (классический)
175 руб. (200 гр.)
Чобан-салат с оливковым маслом
Чобан-салат с оливковым маслом
175 руб. (200/20 гр.)
Чобан-салат со сметаной
Чобан-салат со сметаной
175 руб. (200/20 гр.)
Чобан-салат с майонезом
Чобан-салат с майонезом
175 руб. (200/20 гр.)
Чобан-салат с соевым соусом
Чобан-салат с соевым соусом
175 руб. (200/20 гр.)
Чобан-салат с брынзой и оливковым маслом
Чобан-салат с брынзой и оливковым маслом
205 руб. (250/20 гр.)
Чобан-салат с брынзой и сметаной
Чобан-салат с брынзой и сметаной
205 руб. (250/20 гр.)
Чобан-салат с брынзой и майонезом
Чобан-салат с брынзой и майонезом
205 руб. (250/20 гр.)
Чобан-салат с брынзой и соевым соусом
Чобан-салат с брынзой и соевым соусом
205 руб. (250/20 гр.)
Бодрин-салат
Бодрин-салат
340 руб. (250 гр.)
Диль-салат (теплый салат)
Диль-салат (теплый салат)
260 руб. (200 гр.)
Салат-чечел
Салат-чечел
240 руб. (200 гр.)